مرور برچسب

آزمايش تعيين حاملگي به روش نواري

آزمايش‌هاي حاملگي (Pregnancy tests)

گونادوتروپین جفتی انسان (hCG)، هورمونی است که به وسیله سلول‌های تروفوبلاست جفت، پس از بارور شدن تخمک ترشح شده و اندازه‌گیری آن معمولاًبه منظور نشان دادن حاملگی به کار می‌رود. هورمون hCG با وزن ملکولی 46 کیلو دالتون، دارای ساختمان گلیکوپروتئینی بوده و از دو زیرواحد α (آلفا) (متشكل از 92 اسيد آمينه) و β (بتا) (متشكل از 145 اسيد آمينه) ساخته شده است…
ادامه مطلب ...