مرور برچسب

آزمایش ادرار specific gravity

وزن مخصوص ادرار(specific Gravity)

آزمایش ادرار specific gravity,وزن مخصوص ادرار (specific gravity).وزن مخصوص ادرار نشان دهنده میزان مواد محلول در ان است.ادرار صبحگاهی باید وزن مخصوص حدود ۱٫۰۲۲ داشته باشد و پس از مصرف اب فراوان این عدد باید به حدود ۱٫۰۰۳ کاهش یابد.ادراری که وزن مخصوص ان بالاتر از ۱٫۰۴۰ است به احتمال قوی متعلق به فردی است که عکس رنگی کلیه گرفته است و مواد حاجب سنگین…
ادامه مطلب ...