مرور برچسب

آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم (اسپرموگرام)

اختلالات تولیــــــــد اسپرم به تنهایی ۳۵ – ۳۰% موارد علل نـــــــــــازایی زوج را تشکیل می‌دهد، با این حال آزمایش کامل اسپرم و بررســـی آنتی‌بادی‌های اسپرم و تکنیــــک‌های پیشــــــــــــــرفته باروری ART (Advanced Reproductive Technology) و همچنین ارزیابی کامل باروری مردان کمتر انجام می‌شود. یکی از دلایل آن این است که روش‌های ART بیشتر توسط…
ادامه مطلب ...