مرور برچسب

آزمایش ام اس چگونه است

تشخیص ام اس با آزمایش خون

بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) يك بيماري خودايمني ويژه عضو در سيستم عصبي مركزي مي باشد كه در آن سيستم ايمني بدن به غلاف ميلين سلول هاي عصبي حمله مي كند و اعث ايجاد آسيب در آن مي گردد. يكي از تستهاي مهم تشخيصيكه به عنوان gold test (تست طلايي) در تشخيص بيماري MS نقش دارد. تشخیص MS بوسیله آزمایش الیگو کلونال باند OCB در مایع مغزی نخاعی بررسي IgG موجود…
ادامه مطلب ...