مرور برچسب

آزمایش تشخیص سیلیاک

آزمایش anti ttg

تست آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز (Anti- Tissue Transglutaminase ) یا Anti- TTG بیماری سلیاک (یا اسپروی غیر گرمسیری یا عدم تحمل گلوتن) یک نوع انتروپاتی است که به علت یک تغییر مخاطی در روده کوچک به دلیل وجود گلوتن ایجاد می شود. بیماری سلیاک یک بیماری خود ایمن است که در افراد مستعد به صورت اسهال مزمن و حساسیت به گلوتن (ترکیبی از پروتئین های مختلف در…
ادامه مطلب ...