مرور برچسب

آزمایش قند

آزمایش قند خون

شرایط لازم برای آزمایش قند،آزمایش ناشتایی قند،دوساعته پس از صبحانه و ناهار و شام قند،تست تحمل قند،نرمال رنج و تفسیر آزمایش قند خون،پائین آوردن قند خون،شرایط لازم و میزان ناشتایی قبل از ازمایش قند خون آزمایش قند خون بر حسب اینکه هدف از اندازه گیری قند خون چه باشد، از چهار نوع آزمایش استفاده می شود: (۱) قند خون ناشتا؛ (۲) قند خون ۲ ساعت بعد از غذا؛…
ادامه مطلب ...