مرور برچسب

آزمایش لیستریا

لیستریا (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

آزمایش لیستریا,شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز,لیستریا مونوسیتوژنز pdf,لیستریا ppt,درمان لیستریا در بارداری,لیستریا igg,لیستریوز در بارداری,علایم لیستریوز باسیلهای گرم مثبت،کوتاه(مستقیم یا کمی خمیده)بدون کپسول،بدون اسپور،کاتالاز مثبت و اکسیداز مثبت.هوازی،بی هوازی اختیاری،در حرارت ۳۷ درجه یا بدون تحرک است یا تحرک بسیار کمی دارد.در حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه…
ادامه مطلب ...