مرور برچسب

آزمایش هموفیلی

هموفيلی

تشخيص هموفيلی قبل از تولد با نمونه گيري از پرزهاي كوريون (chorionic villous) در 12 هفتگي حاملگي يا آمنيوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگي مي توان اقدام به تهيه DNA و آناليز ژن از جهت وارونگي يا پلي مرفيسم هاي آن نمود. شانس از دست دادن جنين و عوارض آن بين 5% تا يك درصد با اين روش تهاجمي است و چنانچه جنين مبتلا به هموفيلي باشد شانس عوارض اين روش به…
ادامه مطلب ...