مرور برچسب

آزمایش پیچش مقاومت مصالح

گزارش کار آزمایش پیچش

عنوان آزمایش : پیچش هدف آزمایش : تعیین مدول برشی (ضریب ارتجاعی برشی ) در بیشتر کارهای مهندسی به عضوهایی برمی خوریم که پیچش دارند. متداول ترین کاربرد پیچش در میل گردانهای انتقال است که از آنها برای انتقال توان از نقطه ای به نقطه ای دیگر استفاده می شود ، مثلا از توربین بخار به مولد الکتریکی ، یا از موتور به ماشین ابزار یا از موتور به محور عقب اتومبیل…
ادامه مطلب ...