مرور برچسب

آزمایش کبد چرب

آزمایش تست کبدی (SGPT (ALT

بالا بودن alt در آزمایش خون,آزمایش alt,میزان نرمال آنزیم های کبدی,آزمایش کبد چرب,پایین بودن آنزیم های کبدی نام آزمایش SGPT (ALT) نام انگلیسی تست Alanine aminotransferase مخفف انگلیسی تست ALT; SGPT نام فارسی تست آلانین آمینوترانسفراز نام های متعارف دیگر Serum glutamic-pyruvic transaminase; SGPT; Alanine transaminase; AST/ALT ratio روش انجام آمادگی…
ادامه مطلب ...