مرور برچسب

آزمایش کومبس بارداری

آزمایش کومبس مستقیم و غیر مستقیم (direct coombs.indirect)

آزمایش کومبس مستقیم وغیر مستقیم,آزمایش کومبس بارداری,آزمایش کومبس غیر مستقیم در بارداری,تفسیر کومبس غیر مستقیم,کومبس غیر مستقیم منفی,جواب آزمایش indirect coombs,تست کومبس رایت,تفسیر آزمایش indirect coombs,تست کراس مچ Direct Coombs & Indirect Coombs * بعضی از آنتی بادیهای متصل شده به سطح گلبولهای قرمز چون آگلوتینین های قوی نیستند قادر به تشکیل…
ادامه مطلب ...