مرور برچسب

آزمایش csf

آزمایش مایع CSF

تفسیر آزمایش مایع مغزی نخاعی,آنالیز مایع مغزی نخاعی,خروج مایع مغزی نخاعی از بینی,آزمایش lp,آزمایش csf,کشت مایع مغزی نخاعی,عوارض گرفتن مایع نخاع در بزرگسالان,مایع مغزی نخاعی کجاستآزمایش مایع CSF یکی از معدود نمونه های آزمایشگاهی است که به واسطه اطلاعات فوری که در اختیار پزشک قرار می دهد، می تواند اثر مستقیمی روی نتیجه درمان داشته باشد. چنین نمونه…
ادامه مطلب ...

مایع مغزی نخاعی

CSF مایعی است شفاف و بیرنگ که فضای تحت عنکبوتیه و سیستم بطنی اطراف و درون مغز و طناب نخاعی را اشغال می‌کند و آنها…