مرور برچسب

آسيب ديدگي زانو در ورزش هاي رزمي

آسيب در ورزش هاي رزمي

ضربه به بيضه در ورزشكار رزمي,شايعترين آسيب هاي ناحيه سرو گردن در ورزشكار رزمي,نحوة آسيب ديدگي زانو در ورزش هاي رزمي و ... استفاده از پوشش هاي محافظتي نقش موثري در كاهش ميزان بروز صدمات ايفا ميكند. اين پوشش ها براي ساعد ، دست ها ، قفسه سينه ، گونه ها و پا در دسترس هستند. حتي محافظ دهاني براي حفاظت از دندانها و پوششي براي محافظت از دندانها و…
ادامه مطلب ...