برچسب گذاری توسط: آسپلنيوم نیدوس

انواع سرخس های آپارتمانی و شرایط نگهداری آنها ۰

انواع سرخس های آپارتمانی و شرایط نگهداری آنها

سرخس سخت: این درخت سرخس کوچک دارای تنه ای بلند و باریک و بومی مناطق گرمسیری میباشد. این گیاه تحمل مواد آهکی را ندارد و در مناطقی که آب سخت وجود دارد با اضافه...