مرور برچسب

آسیب دیدگی در شنا گران

شايع ترين اسیب های ورزش شنا

علت كمر درد در برخي شناگران,علت درد شانه در شناگران, پيشگيري از درد شانه در شناگران و ... آسيب هاي شنا اغلب از نوع آسيب هاي مزمن مي باشند و مكانيسم ايجاد آنها ربه علت استفاده بيش از حد عضو و حركات تكرار مي باشد . شايعترين نو آسيب در شناگران حرفه اي ، درد تشانه به علت حركات چرخشي مكرر است كه در سه شناي كرال سنينه كرال پشت و پروانه وجو داشته و…
ادامه مطلب ...