مرور برچسب

آسیب شانه

علت و درمان خشکی،درد و گرفتگی مفصل شانه

علت گرفتگی و درد شانه،درمان درد شانه با ورزش،روشهای رفع درد و گرفتگی عضلات و استخوان شانه بیماری شانه منجمد زمانی بوجود می آید که پوششی که دور مفصل شانه قرار دارد و کپسول نامیده شود متورم و ضخیم گردد. یکی از علائم بازر این بیماری خشکی و شانه درد می باشد. علت بوجود آمدن این اتفاق مشخص نیست. شانه یک مفصل کروی گودالی است. قسمت انتهایی استخوان بازو با…
ادامه مطلب ...