مرور برچسب

آسیب مغزی

آسيب مغزي و راه نجات و درمان

مغز در محدوده جمجمه آزاد است كمي حركت كند،سپس مي تواند با يك ضربه به سر تكان داده شود اين تكان آسيب مغزي ناميده مي شود .درميان سببهاي معمول تر آسيب مغزي با حوادث ترافيك ، صدمات ورزشي ،سقوط، وضربات در پروازها مي باشد . آسيب مغزي اخلال موقت و معمول در فعاليت مغز معمول بوجود مي آورد درعين حال ،اين مسئله معمولاً با هرصدمه طول كشيده در مغز ارتباط داده…
ادامه مطلب ...