مرور برچسب

آلودگی هوا و ناباروری

مراقبت های پیش از زایمان

حاملگی و زایمان یکی از رایج ترین و فراگیرترین مواردی است که تقریبا تمام خانواده ها به نوعی آن را تجربه می کنند و خدماتی که در این زمینه توسط دولت ها ارائه می شود ابتدایی ترین کاری است که می تواند برای شهروندان خود انجام دهند . و همین می تواند معیاری برای سنجش وضعیت و درمان در یک جامعه و مقایسه آن با جامعه ای دیگر باشد و هم می تواند وسیله ای برای…
ادامه مطلب ...