مرور برچسب

آمادگی برای پدرشدن

آمادگی خانواده برای ورود نوزاد

پدر و مادرشدن از مراحل مهم زندگی است. وقتی تصمیم می گیرید صاحب فرزندی شوید، یعنی مسئولیت بلند مدت و سنگین تربیت او را پذیرفته اید. دردوران بارداری، خُلق وخو، روحیات، روابط خانوادگی و مسئولیت پدر و مادر تغییر می کند و نحوه سازگاری آنها با این شرایط متفاوت است. زمانی که نوزاد متولد می شود احساس واقعی پدر و مادرشدن بوجود می آید . آمادگی برای…
ادامه مطلب ...