مرور برچسب

آمبولی ریوی

لخته شدن خون در ساق و ران پا

لخته شدن خون در ساق و ران پا     لخته شدن خون در ساق و ران پا یا ترومبوز وریدی عمقی، مشکلی است که اغلب تشخیص داده نشده و مشکل‌زا است، اما قابل پیشگیری. این وضعیت، زمانی رخ می‌دهد که لخته خون در یک ورید عمقی تشکیل می‌شود. این لخته‌ها اغلب در ساق، ران یا لگن اندام تحتانی تشکیل می‌شود، اما در بازو نیز می‌توانند به وجود آیند. نوع دیگری از لخته خونی،…
ادامه مطلب ...