مرور برچسب

آمنیوسنتز

تست‌های غربالگری

Prenatal Screening Tests; cffDNA تست‌های غربالگری سلامت جنین عموماً به منظور تشخیص قبل از تولد سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸)، سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) و پره اکلامپسی انجام می‌شود. این تست‌ها به دو دسته تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم می‌شوند؛ تست‌های تهاجمی عبارتند از آمنیوسنتز و نمونه‌گیری از پرزهای جفتی (CVS) و تست‌های غیرتهاجمی نیز…
ادامه مطلب ...