خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

وسترن بلاتینگ

کاربردهای روش الکتروفورز بر روی ژل در ابتدا محدود به موارد خاصی بود؛ زیرا دسترسی کاوشگرهای (پروب‌های) ملکولی به پروتئین‌های جدا‌سازی شده در بستر ژل بسیار دشوار بود. سرانجام Towbin و همکاران در سال ۱۹۷۹، روشی را ابداع کردند که توانایی انتقال پروتئین‌ها از ژل به غشای جاذب را می‌داد. …

بیشتر بخوانید »

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting)

اساس کار و انواع روش‌های وسترن بلات (Western Blotting) چکیده: وسترن بلات (پروتئین بلات، ایمونوبلات) روشی نیرومند برای آشکارسازی پروتئین‌ها پس از الکتروفورز می‌باشد که به ویژه در مورد پروتئین‌های با غلظت پایین مناسب است. این تکنیک در سال ۱۹۷۹ توسط توبین[۱] و همکاران ابداع گردید. این مقاله مروری انواع …

بیشتر بخوانید »