مرور برچسب

آموزش وسترن بلات

وسترن بلاتینگ

کاربردهای روش الکتروفورز بر روی ژل در ابتدا محدود به موارد خاصی بود؛ زیرا دسترسی کاوشگرهای (پروب‌های) ملکولی به پروتئین‌های جدا‌سازی شده در بستر ژل بسیار دشوار بود. سرانجام Towbin و همکاران در سال ۱۹۷۹، روشی را ابداع کردند که توانایی انتقال پروتئین‌ها از ژل به غشای جاذب را می‌داد. این روش به وسترن بلاتینگ یا بلاتینگ پروتئین معروف شد. این تکنیک…
ادامه مطلب ...