مرور برچسب

آموزش پرورش قارچ

دانلود مقاله آموزش پرورش قارچ خوراکی

امروزه پرورش قارچ خوراكي در سطح جهان، اهميت زيادي دارد و در روش هاي پرورش آن تحول زيادي ايجاد شده است. پرورش اين محصول در برخي از كشورهاي جهان از هزاران سال پيش متداول بوده است. به طوري كه سابقه كشت آن در كشورهايي نظير چين و ژاپن به ۲۰۰۰ سال مي رسد. در ايران پرورش قارچ طي سال هاي اخير توسعه چشم گيري يافته است و در اين زمينه سرمايه گذاري هاي قابل…
ادامه مطلب ...