مرور برچسب

آموزش کمک های اولیه هلال احمر

کمک های اولیه هنگام خونریزی

انواع خونریزی: خونریزی سرخرگی(شریانی): خون با فشار و جهش از بدن خارج می شود و رنگ آن قرمز ِروشن است. خونریزی سیاهرگی(وریدی): خون به آرامی خارج می شود و رنگ آن قرمز تیره است. خونریزی مویرگی: خون اندک است و خود بخود بند می آید. مویرگ از یک لایه سلول تشکیل شده و تراوا است  یعنی انتشار می دهد. ضمنا خونریزی ممکن است داخلی(جمجمه، معده،...) و خارجی(بریدگی…
ادامه مطلب ...