مرور برچسب

آمپول استرپتوسین

استرپتومایسین (روش مصرف،فواید و خطرات)

استرپتومایسین دامی,آمپول استرپتوسین,استرپتومایسین دامپزشکی,استرپتومایسس,اتوتوکسیسیته چیست,اسپکتینومایسین استرپتومایسین Streptomycin Sulfate اشکال دارویی For Inj: 1g موارد و مقدار مصرف استرپتومایسین به عنوان یکی از داروهای رژیم چند دارویی سل استفاده می شود. دوز پیشنهادی استرپتومایسین به این صورت است: دوز استرپتومایسین در درمان سل دوز روزانه دو بار…
ادامه مطلب ...