مرور برچسب

آمپول جلوگیری از بلوغ زودرس

علت و علائم بلوغ زودرس و راه درمان

بلوغ زودرس(Precocious Puberty) هنگامی است که قبل‌از رسیدن به‌سن بلوغ، صفات ثانویه جنسی بروز نماید. در بلوغ زودرس مرکزی ایدیوپاتیک (باعلت نامعلوم) درگذشته سن دخترها ۸سال یا کمتر و در پسرها ۹سال یا کمتر محسوب‌می‌شد. اکنون در آمریکا در دختران سیاه‌پوست ۶سال و دختران سفیدپوست ۷سال گزارش شده‌است. همچنین مشاهده‌می‌شود که سن بلوغ در ایران نیز روبه کاهش…
ادامه مطلب ...