مرور برچسب

آمپول فنی توئین

فنی توئین (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید)

پماد فنی توئین,اشکال دارویی فنی توئین,فنی توئین مدیفارم,شربت فنی توئین,آمپول فنی توئین,فنی توئین کامپاند,کرم فنی توئین,فنی توئین فنوباربیتال فنی توئین Phenytoin Systemic طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتق هیدانتوئین طبقه بندی درمانی: ضدصرع طبقه بندی مصرف در حاملگی: D اَشکال دارویی: Cap: 100 mg Inj: 50 mg/mL (5ml) Susp: 30 mg/5mL فارماکوکینتیک، دینامیک و…
ادامه مطلب ...