مرور برچسب

آمینوفیلین در سنگ کلیه

آمینوفیلین (روش مصرف،عوارض و فواید)

نحوه تزریق آمینوفیلین,آمینوفیلین در سنگ کلیه,سرم + آمینوفیلین,قرص آمینوفیلین,کرم آمینوفیلین,تئوفیلین چیست نام علمی دارو (ژنریک): Aminophylline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین موارد مصرف…
ادامه مطلب ...