مرور برچسب

آنالیز اسپرم

واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال

3-3 واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال در طول دوران قاعدگي، موكوس سرويكال فقط براي مدت كوتاهي (در ميانه سيكل قاعدگي) پذيراي اسپرماتوزوئيدها است كه اين امر ، ناشي از تأثير استروژن مي‌باشد. مدت زماني كه طول مي‌كشد تا اسپرمها به موكوس سرويكال نفوذ كنند در بین خانم‌ها، متفاوت است. همچنين اين زمان، در سيكل‌هاي مختلف يك فرد نيز متغير مي‌باشد. 1-3-3 ارزيابي…
ادامه مطلب ...