مرور برچسب

آنزیم کبدی

افزایش آنزیم های کبدی

بزرگترين غده بدن است و بعد از پوست بزرگترين عضو بدن است كه در زير پرده ديافراگم قرار گرفته است كبد در بسياري از اعمال متابوليكي بدن از جمله پروتئين سازي و سم زدايي شركت دارد . از ديگر اعمال سلولهاي كبدي ذخيره سازي مواد مختلفي از جمله تري گليسريد ، گليكوژن و ويتامينها مي باشد ، اعمال متابوليكي سلولهاي كبدي كه مهمترين آن گلوكونئوژنز يا تبديل چربيها و…
ادامه مطلب ...