مرور برچسب

آنمی همولیتیک اتوایمیون

کم‌ خونی همولیتیک اتوایمیون (تشخیص و درمان)

همولیتیک یعنی چه,معنی همولیتیک,تشخیص آنمی همولیتیک,همولیتیک نوزادان,آنمی همولیتیک اتوایمیون,انواع کم خونی همولیتیک,واکنش همولیتیک,درمان همولیز کاهش گلبول‌های‌سرخ در جریان‌خون دراثر همولیز ممکن‌است مادرزادی و یا اکتسابی باشد. مثال در نوع مادرزادی در افراد سفیدپوست عبارت است از اسفروسیتوز مادرزادی و در سیاه‌پوستان آنمی ‌داسی‌شکل (Sickle-cell). در نوع…
ادامه مطلب ...