مرور برچسب

آيا بايد برنامه ورزشي خود را در دورانهاي مختلف حاملگي، تغيير دهم؟

ورزش های دوران بارداری،شیوه و راه درست ورزش در زنان باردار

انواع ورزشهای دوران بارداری،روش ورزش دوران بارداری،خطرات و مزایای ورزش های دوران حاملگی و بارداری يك برنامه ورزشي متعادل، عضلات شما را قوي و انعطاف پذير نگه مي دارد و براي آمادگي مراحل زايمان بسيار مفيد است. همچنين ورزش موجب آرامش، كاهش ناراحتيهاي فيزيكي دوران حاملگي از قبيل درد كمر و تهوع صبحگاهي (ويار)، و همچنين آسانتر شدن بازگشت بدن شما پس از…
ادامه مطلب ...