مرور برچسب

آیا با وجود کیست تخمدان،تخمک گذاری انجام می شود؟

نکاتی درباره بارداری

آیا با وجود کیست تخمدان،تخمک گذاری انجام می شود؟ کیست تخمدان انواع خاصی دارد که باید ابتدا وع کیست در حد امکان با سونوگرافی مشخص و اگر در زیر 5 سانتی متر باشد مشکل ساز نیست ولی اگر بزرگتر باشد بهتر است قبل از حاملگی درمانطبی یا جراحی شود،در هر حال اگر تخمک گذاری شود برای حاملگی مشکلی نخواهد داشت فقط بعضی از انواع ان در حاملگی پاره می شود که ممکن…
ادامه مطلب ...