مرور برچسب

اثرات و عوارض مصرف ا – آر- اس

عوارض و خطرات و مزایای مصرف ا – آر- اس

ا - آر- اس ORS (Oral Rehydration Solution) اشكال دارويي Powder: (Nacl 3.5g+kcl 1.5g+Trisodium Citrate 2.9g+Dextrose 20g)/lit موارد و مقدار مصرف : جبران آب و الکتروليت هاي از دست رفته بدن ناشي از اسهال حاد و در افرادي كه مصرف آب و غذاي آنها قطع شده باشد بزرگسالان و كودكان: در دهيدرتاسيون خفيف ml/kg50 در مدت 4 ساعت و در دهيدراتاسيون متوسط ml/kg100 طي…
ادامه مطلب ...