مرور برچسب

اثرات و عوارض مصرف دی سيكلومين

دی سيكلومين (عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف دی سيكلومين,نحوه مصرف و خوردن دی سيكلومين,فواید داروی دی سيكلومين,درمان با دی سيكلومين,دوز مصرفی دی سيكلومين,موارد کاربرد دی سيكلومين,خطرات دی سيكلومين دی سيكلومين     Dicyclomine HCl اشكال دارويي     Coated Tab: 10mg Elexir: 10mg/5ml Inj: 20mg/2ml موارد و مقدار مصرف : اسپاسم گوارشي مخصوصاً همراه با سندرم روده تحريك پذير…
ادامه مطلب ...