مرور برچسب

اثرات و عوارض مصرف سايمتيدين

سايمتيدين(عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف سايمتيدين,نحوه مصرف و خوردن سايمتيدين,فواید داروی سايمتيدين,درمان با سايمتيدين,دوز مصرفی سايمتيدين,موارد کاربرد سايمتيدين,خطرات سايمتيدين سايمتيدين      Cimetidine اشكال دارويي     F.C.Tab: 200mg Inj: 200mg/2ml مصرف بر حسب انديكاسيون : درمان زخم دوازدهه و معده بزرگسالان: mg800 در زمان خواب كه در زخم دوازدهه براي مدت 4 هفته ودر…
ادامه مطلب ...