مرور برچسب

اثر والپروات سدیم Valproate Sodium بر آزمایشهای تشخیصی

والپروات سدیم (فواید،مضرات،نحوه مصرف)

عوارض قرص والپروات ساندوز,شربت والپروات سدیم برای کودکان,قرص valproate sandoz 500,والپروات سدیم ۵۰۰,قرص اورلپت,ساندوز ۵۰۰,قرص رهاکین چیست,قرص orlept موارد و مقدار مصرف والپروات سدیم Valproate Sodium الف) درمان حملات ساده یا کمپلکس صرع غیاب (صرع کوچک) و حملات چندگانه صرعی شامل صرع absence. بزرگسالان و کودکان: ابتدا مقدار mg/kg/day 15 در ۳-۲ مقدار…
ادامه مطلب ...