مرور برچسب

احساس شب اول مادر شدن

اولین شب با نوزاد

اولین شب نوزاد:چه دنیای خنده داری! ممکن است نوزادتان اولین شب را به آرامی یا بسیار نا آرام بگذراند! همه چیز بستگی به او دارد.بعضی از نوزادان خسته و بی حال از مراحل تولد و محیط ناشناسی که وارد آن شده اند به راحتی می خوابند و در طول شب جز برای مکیدن شیر بیدار نمی شوند. در مقابل برخی از نوزادان در تمام طول شب ناراحتی خود را با گریه نشان می دهند.زیرا…
ادامه مطلب ...