خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

عفونت گوش مياني

      به التهاب مخاط گوش مياني اوتيت مياني (OM) گفته مي شود و بعد از عفونتهاي تنفسي شايعترين بيماري در كودكان است . بطوري كه حدود 65%-5% كودكان تا سن يكسالگي و 85%-70% كودكان تا سن 3 سالگي حداقل يكبار دچار (OM) مي شوند. اختلالات شيپور استاش و …

ادامه نوشته »