مرور برچسب

ارزش پروتئین

ارزش بیولوژیکی پروتئین

زمانی كه اسیدهای آمینه در بدن هدر می‏روند، نیتروژن آنها در بدن ذخیره نمی‏شود. در نتیجه كیفیت یك پروتئین در تولید بافتهای بدن را می‏توان با اندازه‏گیری دفع نیتروژن از بدن پس از مصرف پروتئین اندازه‏گیری كرد. هر چقدر نیتروژن بیشتری در بدن باقی بماند، كیفیت آن پروتئین نیز بالاتر است. این معیار تشخیص ارزش بیولوژیكی یك پروتئین است. با این استاندارد، تخم…
ادامه مطلب ...