مرور برچسب

ازدواج

اطلاعات قبل ار ازدواج

ازدواج کردن,دلایل ازدواج کردن,علت ازدواج کردن,تشکیل زندگی مشترک,آمادگی برای ازدواج,تشکیل زندگی مشترک بهتر است قبل از تصمیم به ازدواج برخی ملاحظات را در نظر بگیریم و سعی کنیم از برخی موارد دوری کنیم و تا به شناخت کافی از طرف مقابل نرسیده ایم تن به ازدواج ندهیم چون آینده و زندگی ما درمیان است و ازدواج بسیار سرنوشت ساز خواهد بود در جوامع شهری که…
ادامه مطلب ...