خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

ازدواج با دختر شاغل بهتر است یا با دخترغیر شاغل

  ازدواج با زنان شاغل داراي جنبه هاي مثبت و منفي است و نمي توان يك حكم كلي در اين مورد ارائه داد بلكه دختر و پسري كه مي خواهند با يكديگر ازدواج كنند بايد اولا در مورد اشتغال زن خارج از خانه به توافق برسند و ثانيا بعد از …

ادامه نوشته »