خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : ازمایش انگل

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ازمایش انگل

آزمایشStool

آزمایشStool آلودگي اتفاقي نمونه با خاك و يا آب ممكن است باعث گردد كه نمونه به ارگانيسمهاي داراي زندگي آزاد كه موجود در آب و يا خاك مي باشند آلوده شده كه در اين مورد به آساني با تك ياخته هاي انگلي اشتباه مي شوند و جمع آوري نمونه از …

بیشتر بخوانید »