خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آزمايش هاي مربوط به كاركرد و نقص هاي ايمني

براي بررسي عملكرد سيستم ايمني در هر فرد در ابتدا تست هاي غربالگري انجام مي دهند تا به وسيله آن پاسخ هاي ايمني هومورال و سلولي بررسي شوند .مثلا براي بررسي ايمني هومورال در ابتدا غلظت سرمي كل ايمونوگلوبولين ها يعني IgG و IgA و IgM اندازه گيري مي شود. بدين منظور از روش …

بیشتر بخوانید »