مرور برچسب

ازمایش FFN

آزمایش fetal fibronectin

آزمایش fetal fibronectin یا آزمایش FFN (فتال فیبرونکتین) اگر نشانه هایی از زایمان زودرس وجود داشته باشد ممکن است آزمایش fetal fibronectin که معمولا در هفته های 24 تا 34 بارداری اجرا می شود،درخواست شود. آزمایش fetal fibronectin بیشتر شبیه آزمایش پاپ اسمیر انجام شده و پروتئین FFN را در ترشحات بررسی می کند. اگر پروتئین FFN وجود داشته باشد احتمال دارد…
ادامه مطلب ...