مرور برچسب

ازمایش HLA

ازمایش HLA-B27

HLA-B27 یک اللاز لوکوس HLAA-B انسان است که در درصد کمی از جمعیت یافت می شود/بیماران دارای این الل شانس بیشتری جهت ابتلا به اسپوندیلوارتریت دارند. نمونه:لنفوسیت ها ظرف:لوله درب زرد طریقه نگهداری:در دمای اتاق نگهداری شود.جهت TYPING DNA در یخچال گذاشته شود. محدوده نرمال باید منفی باشد.   تشخیص در:بررسی اسپوندلوارتریت،ارتریت جوانان،سندرم رایترز،ارتریت…
ادامه مطلب ...