مرور برچسب

ازمون افسردگی

آزمون افسردگی (آزمایش افسردگی)

تعیین میزان افسردگی با استفاده از آزمون افسردگی بسیار ساده پرسش‏ نامه دكتر «جان آرون‏بك» يكى از بهترين معيارهاى روانپزشكى براى تعيين ميزان افسردگى است. آن را به دقت بخوانيد و سؤال‏هايش را يك به يك جواب دهيد. فقط يادتان باشد كه در پرسش‏نامه دكتر «بك» هيچ سؤالى را نبايد بدون پاسخ رها ساخت. دكتر «جان آرون‏بك» در پرسش‏ نامه‏ اى كه براى تعيين سطح…
ادامه مطلب ...