مرور برچسب

ازوفيليك نورموبلاست

سلول های رده اریتروئید

تولید و تکامل سلول های خونی پس از تولد،به طور طبیعی توسط سلول های پیش ساز در مغز استخوان انجام می گیرد،به جز سلول های رده لنفوئیدی،که علاوه بر مغز استخوان در سیستم لنفورتیکولار نیز تولید و تمایز می یابند. منشا اولیه سلول های خون ساز از سلول های مزانشیمی تمایز نیافته و یا سلول های بنیادی کثیرالقوه(Pleuripotential stem cell) با قابلیت تکثیر و تمایز…
ادامه مطلب ...