مرور برچسب

اسامی دخترانه با حرف ک

اسم دختر ایرانی با حرف ک و گ

کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه کامدل : از نام های برگزیده کامروا : خوشبخت، خرسند کاویش : پیمانه شیر کبیتا : نوعی شیرینی کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه کشور : از نام های برگزیده کشوربانو : از نام های برگزیده کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است کی بانو : از نام های برگزیده کی دخت : از نام های برگزیده کیارنگ : از نام های…
ادامه مطلب ...