خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسم دختر ایرانی با حرف ک و گ

  کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه کامدل : از نام های برگزیده کامروا : خوشبخت، خرسند کاویش : پیمانه شیر کبیتا : نوعی شیرینی کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه کشور : از نام های برگزیده کشوربانو : از نام های برگزیده کُنیا : …

ادامه نوشته »